Puzzle nakreslené Marco Eisinga

Marco Eisinga je součástí Studio Jana van Haasterena. Pro Jan van Haasteren Studio nakreslil řadu hádanek. Kromě kreseb, které vytváří pro Jan van Haasteren Studio, vytváří Marco také další kresby, nástěnky s příběhy, loga a mnoho dalšího. Najdete zde veškeré informace o Marcu Eisingovi na jeho webu.

Charakteristické prvky Marco Eisinga

V hádankách Marca Eisingy vždy vidíte řadu charakteristických prvků, stejně jako v hádankách, které nakreslil Jan van Haasteren. Marco Eisinga proto vrací charakteristické prvky v hádankách Jana van Haasterena (chobotnice, žraločí ploutev, Sinterklaas, super šnek, oči atd.), ale také kreslí své vlastní charakteristické prvky do jím nakreslených hádanek. Nicméně: zatím nemám žádné informace o konkrétních opakujících se prvcích Marca Eisingy v hádankách.
Víš to? Pak mi pošlete e-mail!

Jaké jsou charakteristické prvky Marco Eisinga?

Charakteristické prvky Marca Eisingy v jeho hádankách jsou mi neznámé. Pokud se však o tom chcete dozvědět více, pak mi napište, pak do tohoto seznamu přidám charakteristické prvky Marca Eisingy.

Všechny opakující se prvky od Jana van Haasterena a Marca Eisingy

Pokud chcete kombinovaný přehled všech opakujících se prvků v hádankách od Jana van Haasterena (nakreslil Jan van Haasteren) A v hádankách od Marca Eisingy, podívejte se na náš seznam: Jan van Haasteren Opakující se prvky.

Seznam hádanek vytvořených Marco Eisingou